KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED

Jõustub alates 7. maist 2019

1. Tere tulemast Goopi

Delaware'i ettevõte Goop Inc. ('Goop', 'meie', 'meie', 'meie') haldab veebisaiti, mis asub aadressil URL www.goop.com (koos mis tahes muu veebisaidi või rakendusega, mille kaubamärk on Goop, sealhulgas, ilma piiranguteta, rakendus Goop City Guides ('G. Spotting') ja www.gwynethpaltrow.com (ühiselt „Veebileht“). Need kasutustingimused moodustavad Goopi ja teie, külastaja vahelise lepingu, mis reguleerib teie juurdepääsu ja kasutamist veebisaidil. Enne veebisaidi kasutamise alustamist lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi. Need kasutustingimused on viidatud ka meie privaatsuspoliitikale ja klientide kasutustingimustele.

KÄESOLEVA LEPINGUGA ON KOHUSTUSLIK ÜKSIKASJALIK ARBITERAAL JA KLASSIMENETLUS / Žürii kohtuprotsessist loobumise säte, NÕU HÕLGUB VAIDLUSTAMIST ÜKSIKLIKUL ALUSEL VAIDLUSTE LAHENDAMISEKS, KAUBA KUI TEGUTSEMISE VÕI KLASSITEGEVUSEGA NIMETATAKSE VAIDLUS.


2. Nende kasutustingimustega nõustumine

VEEBILEHE KASUTAMISEKS VÕI KASUTAMISEKS ESINETATE, ET OLETE NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA LUGENUD, MÕISTETUD JA NÕUSTUTAKSE TEGELDA, KUI SA EI OLE REGISTREERITUD KASUTAJA. KUI TE EI NÕUSTU NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA VÕI MISTE MUUDATUSTEGA, MIDA VÕIME NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA JÄRGMISELT TEHA, PEAB KOHE LÕPETAMA VEEBILEHE KASUTAMISE JA GOUPI PAKUTUD TEENUSTE KASUTAMISE. NENDED KASUTUSTINGIMUSED KOHALDAVAD KÕIGILE KÜLASTAJATELE, KASUTAJATELE, MÜÜJATELE, KLIENTIDELE, KAUPMEJATELE JA TEISELE, KES SELLE VEEBILEHELE LÄHENevad.

Teie juurdepääs veebisaidile ja selle kasutamine sõltub teie jätkuvast järgimisest käesolevate kasutustingimuste ja kõigi kehtivate seadustega. Kui rikute käesolevaid kasutustingimusi, lõpeb teie õigus veebisaidile juurde pääseda ja seda kasutada ilma Goopi edasiste meetmeteta.


3. Kasutustingimuste muutmine ja muudatused

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi neid kasutustingimusi igal ajal ja mis tahes põhjusel muuta või ajakohastada, teatades sellest teile ette või ilma ette ning nende kasutustingimuste mis tahes sellised muudatused asendavad ja asendavad kõik varasemad kasutustingimused. Kasutage seda kohe pärast sellele lehele postitamist. Teie ülesanne on käesolevad kasutustingimused muudatuste jaoks perioodiliselt üle vaadata. Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast käesolevate kasutustingimuste muudatuste postitamist tähendab teie nõustumist selliste muudatustega. Kahtluste vältimiseks peate veebisaidi kasutamise lõpetama, kui te ei nõustu nende kasutustingimuste muudatustega.
4. KASUTUSTINGIMUSED
5. Veebisaidi kasutamise litsents

Meil on hea meel anda teile ainuõiguslik, tühistatav, piiratud litsents veebisaidi kasutamiseks ainult teie isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Saate kasutada veebisaiti ainult viisil, nagu on mõeldud sisule (nagu määratletud allpool), millele soovite juurde pääseda, ja järgides neid kasutustingimusi ning kõiki kohaldatavaid föderaal-, osariigi, kohalikke ja rahvusvahelisi seadusi, reegleid ja määrusi. Te ei tohi ilma veebisaidi selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta muuta, kopeerida, levitada, edastada, kuvada, teostada, paljundada, avaldada, litsentsida, äriliselt kasutada, luua tuletatud teoseid, edastada ega müüa mis tahes veebisaidil sisalduvat sisu, tarkvara, tooteid või teenuseid. Goop, Inc. Te ei tohi kasutada Veebisaiti ega selle sisu mis tahes ärilistel eesmärkidel, kaasa arvatud reklaamid või reklaamitulude teenimine, mis on aktiivsed teie enda veebisaidil või mis tahes muus vormis või meediumil. Kõik õigused, mis pole teile käesolevates kasutustingimustes sõnaselgelt antud, on Goopi ja / või selle sisupakkujate reserveeritud ja säilitatud. Goopi antud litsentsid lõpevad, kui te ei järgi neid kasutustingimusi ja / või muid veebisaidi nõudeid ja tingimusi.

Veebisaidi kasutamisel kinnitate, et te ei ole isik, kellel on keelatud veebisaidi kasutamine Ameerika Ühendriikide, teie elukoha või muu kohaldatava jurisdiktsiooni seaduste, eeskirjade ja määruste alusel. Teie kasutamisel ei looda mingeid muid õigusi, loovutusi, litsentse ega mis tahes laadi õigussuhteid, sealhulgas (kuid mitte ainult) esindust, partnerlust, ühisettevõtet, tööandjat-töötajat, frantsiisiandjat-frantsiisivõtjat ega muul viisil, otseselt või kaudselt. Veebisaidil, kui need pole käesolevates kasutustingimustes selgesõnaliselt reserveeritud.
6. Laste veebipõhise privaatsuse kaitse seaduse teatis

Saate veebisaiti kasutada ainult siis, kui olete 13-aastane või vanem. Konto registreerimiseks, veebisaidi kaudu toodete ostmiseks, tellimiseks meilt mis tahes sisu või muu turundus- või reklaamimaterjali (mis tahes vormis ja mis tahes meedia kaudu) („tellimus“) saamiseks või rakenduse Goop City Guide kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Kui olete oma elukohas siduva lepingu sõlmimiseks alla 18-aastane või mitte täisealine, peab teil veebisaidi kasutamiseks olema teie vanema või seadusliku hooldaja luba. Teabe saamiseks meie alla 13-aastaste laste privaatsuseeskirjade kohta lugege meie privaatsuseeskirju.

Vastavalt 47 U.S.C. Paragrahvi 230 punkt d muudetud kujul teatab Goop teile, et vanemliku järelevalve kaitsed (näiteks arvutiriistvara, tarkvara või filtreerimisteenused) on kaubanduslikult saadaval ja võivad aidata teil piirata juurdepääsu alaealistele kahjulikule materjalile.
7. Registreerimine / kontod

Konto saate luua, edastades meile oma nime ja e-posti aadressi („konto“). Konto loonud kasutajad („Registreeritud kasutajad”) saavad oma kontodele juurde pääseda veebisaidi osa „Teie konto” kaudu ning hallata oma e-posti aadressi ja saatmisaadresse ning vaadata oma olemasolevaid või varasemaid tellimusi. Teil pole vaja luua kontot, et saada sisu või muud turundusteavet tellimuse kaudu või esitada tellimus toodete ostmiseks, mis võivad olla veebisaidil loetletud. Lisateavet meie veebisaidi kaudu toodete tellimise kohta leiate meie klienditingimustest ja meie privaatsuseeskirjadest.

Konto loomisega nõustute: (a) et teil on Goopiga siduva lepingu loomiseks ja teil on asjakohased volitused ja volitused (b) esitada tõelist, täpset, ajakohast ja täielikku teavet enda kohta, kui me seda palume (c) ) hooldab ja ajakohastab seda teavet viivitamata, et see oleks tõene, täpne, ajakohane ja täielik, kuivõrd teenus selliseid värskendusi lubab, ja (d) kasutada teenuste piiratud juurdepääsuga osi ainult teie poolt välja antud juurdepääsukoode kasutades. Kui teil on varem olnud juurdepääs veebisaidile või selle kasutamine meie poolt lõpetatud, ei tohi te mingil juhul veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada. Ärge kunagi jagage oma kontoteavet kolmandate isikutega ega lubage kolmandatel isikutel teie kontot kasutada. Hoidke oma parool konfidentsiaalsena ja sulgege kindlasti iga seansi lõpus oma konto. Teie vastutate kogu oma kontol toimuva tegevuse eest, sealhulgas teie konto kasutamise eest teiste inimeste poolt, kellele võite volitada või mitte lubada teie konto kasutamist. Kui lubate teistel oma kasutustingimusi rikkudes oma kontole juurde pääseda, nõustute vastutama nende kasutustingimuste järgimise eest. Turvalisuse rikkumisest või oma konto loata kasutamisest peate meid viivitamatult teavitama, saates e-kirja aadressile [meiliga kaitstud] mille teemareal on “Volitamata kasutamine”. Isegi kui teavitate meid, vastutate kõigi toimingute eest, mis toimuvad teie juurdepääsumandaate kasutades, sealhulgas kõigi teie konto kasutamisest tulenevate tasude eest. Goop ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud teie konto volitamata kasutamisest.

Konto loomisega nõustute: (a) et teil on Goopiga siduva lepingu loomiseks ja teil on asjakohased volitused ja volitused (b) esitada tõelist, täpset, ajakohast ja täielikku teavet enda kohta, kui me seda palume (c) ) hooldab ja ajakohastab seda teavet viivitamata, et see oleks tõene, täpne, ajakohane ja täielik, kuivõrd teenus selliseid värskendusi lubab, ja (d) kasutada teenuste piiratud juurdepääsuga osi ainult teie poolt välja antud juurdepääsukoode kasutades. Kui teil on varem olnud juurdepääs veebisaidile või selle kasutamine meie poolt lõpetatud, ei tohi te mingil juhul veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada. Ärge kunagi jagage oma kontoteavet kolmandate isikutega ega lubage kolmandatel isikutel teie kontot kasutada. Hoidke oma parool konfidentsiaalsena ja sulgege kindlasti iga seansi lõpus oma konto. Teie vastutate kogu oma kontol toimuva tegevuse eest, sealhulgas teie konto kasutamise eest teiste inimeste poolt, kellele võite volitada või mitte lubada teie konto kasutamist. Kui lubate teistel oma kasutustingimusi rikkudes oma kontole juurde pääseda, nõustute vastutama nende kasutustingimuste järgimise eest. Turvalisuse rikkumisest või oma konto loata kasutamisest peate meid viivitamatult teavitama, saates e-kirja aadressile [meiliga kaitstud] mille teemareal on “Volitamata kasutamine”. Isegi kui teavitate meid, vastutate kõigi toimingute eest, mis toimuvad teie juurdepääsumandaate kasutades, sealhulgas kõigi teie konto kasutamisest tulenevate tasude eest. Goop ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud teie konto volitamata kasutamisest.

Andes Goopile oma e-posti aadressi, nõustute me kasutama seda e-posti aadressi, et saata teile postiga suhtlemise asemel teenusega seotud teated, sealhulgas seadusega nõutavad teated. Võime teie e-posti aadressi kasutada ka muude sõnumite, näiteks veebisaidi funktsioonide ja eripakkumiste muutmiseks. Kui te ei soovi selliseid e-kirju saada, võite oma kontoga seotud isiklikel seadete lehel sellest loobuda või oma eelistusi muuta. Loobumine võib takistada teil värskenduste, täiustuste või pakkumistega seotud e-kirjade saamist.

Kui registreerute või kasutate meie tooteid ja teenuseid, võite anda meile loa pääseda juurde teie teabele teistes teenustes. Näiteks võite linkida oma Facebooki konto, mis võimaldab meil hankida nendelt kontodelt teavet (nt teie täielik nimi ja e-posti aadress). Nendest teenustest saadud teave sõltub sageli teie seadetest või nende privaatsuseeskirjadest, seega kontrollige kindlasti, mis need on.

Goop jätab endale õiguse oma äranägemise järgi igal ajal ilma ette teatamata lõpetada teie juurdepääs veebisaidile või selle mis tahes osale. Võite oma konto igal ajal lõpetada, saates e-kirja aadressile [meiliga kaitstud] teemareal olekuga „Tühista konto” või võite tellimusest loobuda, klõpsates e-kirja allosas olevat linki „Tühista tellimus” või saates e-posti aadressile [meiliga kaitstud] pealkirja real „Tühista tellimus”. Lepingu jõustumiseks kulub 48 tundi. Pärast lepingu lõpetamist ei saa te meilt enam mingeid teateid, kui te ei registreeru ennast uue konto loomisega ega taotle uut tellimust. Meie käesolevate kasutustingimuste kohased õigused jäävad selgesõnaliselt kehtima ka nende kasutustingimuste lõpetamise, veebisaidi kasutamise või juurdepääsu lõpetamise, teie konto lõpetamise ja / või teie tellimuse tühistamise korral.
8. Intellektuaalomandi õigused

Veebisait ja selle sisu, funktsioonid ja funktsionaalsus, sealhulgas piiranguteta teave, tarkvara, tekst, graafika, logod, nupuikoonid, pildid, heliklipid, videoklipid, andmete kompileerimised ning nende kujundus, valik ja paigutus Goopi, meie litsentsiandjate või muude sisupakkujate omand ning neid kaitsevad Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelised autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse ja muude intellektuaalomandi või varaliste õiguste seadused ning neid ei tohi mingil viisil kasutada ega kasutada ilma meie eelneva kirjaliku kirjaliku loata. nõusolek.

Teile ei anta üle ühtegi õigust, tiitlit ega huvi veebisaidi ega selle sisu vastu ja kõik õigused, mis pole sõnaselgelt antud, on reserveeritud. Veebisaidi mis tahes kasutamine, mida käesolevad kasutustingimused pole sõnaselgelt lubanud, võib rikkuda käesolevaid kasutustingimusi ning rikkuda autoriõigusi, kaubamärke ja muid seadusi.

Lisaks ülalnimetatud intellektuaalomandi õigustele määratletakse käesolevate kasutustingimuste tähenduses „sisuna” kogu teavet, näiteks veebisaidi „välimust ja tunnet”, andmefaile, graafikat, teksti, fotosid, jooniseid, logosid , pildid, helid, muusika ning video- ja helifailid Veebisaidil. Goop püüab tagada, et sisu on täpne ja täielik. Veebisaidi kasutamine on teie risk. Goop ei garanteeri, et veebisaidi või sisu funktsionaalsed aspektid oleksid vigadeta või et veebisait, selle sisu või server, mis selle kättesaadavaks teeb, ei sisaldaks viirusi ega muid kahjulikke komponente. Goop ja tema tarnijad ei anna mingeid garantiisid sisu ega veebisaidi kasutamise tulemuste kohta. Te kannate kogu sellel veebisaidil leiduva sisu täielikkuse, täpsuse või kasulikkuse riski. Goop jätab endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjusel veebisaidilt mis tahes sisu ajutiselt või jäädavalt tagasi võtta ja selline eemaldamine võib toimuda koheselt ja ette teatamata. Veebisaidi kasutamise ja sellele juurdepääsu selge tingimusena teadvustate, nõustute ja kinnitate, et Goop ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees sellise väljaastumise eest.

Veebisaidi sisu valivad meie toimetajad ja see on toimetuse sisu. Me ei aktsepteeri ega aktsepteeri reklaame, välja arvatud juhul, kui me seda konkreetselt näitame. Me ei aktsepteeri kolmandate osapoolte makseid toodete või sisu veebisaidil ilmumise eest. Aeg-ajalt võib osa sisust olla sponsoreeritud või kolmanda osapoole sisu (“Sponseeritud sisu”) ja kogu selline spondeeritud sisu märgistatakse sellisena selgelt. Kui tellite sisu vastuvõtmise, nõustute sa saama ka sponsoreeritud sisu. Kui te ei soovi sellist spondeeritud sisu saada, peaksite tellimuse tühistama, klõpsates mis tahes e-kirja allosas olevat linki „Tühista tellimus” või saates meil aadressile [meiliga kaitstud] pealkirja real „Tühista tellimus”. Kui loobute tellimusest, ei saa te mingit sisu, olenemata sellest, kas see on sponsoreeritud sisu või Goopi sisu. Kuivõrd postitame kolmanda osapoole sisu, kajastab see kolmandate osapoolte autorite isiklikke arvamusi ja seisukohti ega kajasta tingimata Goopi arvamusi ja seisukohti ning me ei vastuta selliste kolmandate osapoolte arvamuste ja vaadete eest.
9. Piirangud

Te ei tohi mingil juhul:

 • Kopeerige või printige mis tahes sisu, olgu meie litsentsitud või muul viisil, välja arvatud juhul, kui see on mõeldud teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ja peate säilitama kõik sellises sisus sisalduvad kaubamärgi-, autoriõiguse ja muud varalised teatised.

 • Paljundage, laadige alla, muutke, tõlkige, lisage, levitage, edastage, avaldage, esitage, kuvage, avalikustage, arhiivige, laadige üles, levitage või müüge, alllitsentsige, indekseerige või kasutage veebisaidi mis tahes osa või selle sisu mis tahes meediumis, kas otse või mis tahes seadme, tarkvara, veebisaidi, veebipõhise teenuse või muude vahendite abil ilma meie eelneva kirjaliku loata

 • Eemaldage, muutke, vältige, vältige, hoidke sisust või digitaalsete õiguste haldamise mehhanismist, seadmest või muudest sisukaitsemeetmetest märgitud autoriõiguse, kaubamärgi või muid omandiõiguse märkeid või hoiduge neist otseselt või muul viisil

 • Peegeldage, raami, ekraani kraavi või sügavat linki veebisaidi mis tahes aspektile või pääsege juurde sisule tehnoloogia või muude vahendite abil, välja arvatud meie poolt pakutavad või lubatud

 • Veebisaidile juurdepääsuks mis tahes automatiseeritud süsteemi kaudu, sealhulgas ilma robotite, ämblikute, võrguühenduseta lugejate jms kaudu või tehke mis tahes toiminguid, mis kehtestavad või võivad kehtestada (vastavalt meie ainupädevusele) ebamõistlik või ebaproportsionaalselt suur koormus meie infrastruktuurile

 • Laadige teadmatult või hoolimatult kehtetuid andmeid või tutvustage veebisaidile viiruseid, usse, Trooja hobuseid või muid kahjulikke või kahjulikke pahavara- või tarkvaraagente või manipuleerige, kahjustage, kahjustage, ründage, kasutage Goopi süsteemi või võrku või tungige sinna või muul viisil proovida sekkuda või kahjustada Goopi või mis tahes ühendatud võrkude süsteemi terviklikkust või turvalisust või võtta mis tahes toiminguid, et mõjutada veebisaidi nõuetekohast toimimist ja mis tahes isiku või üksuse kasutamist või selle kasutamist

 • Mööda meetmetest, mida võime kasutada veebisaidile juurdepääsu või selle kasutamise takistamiseks või piiramiseks, sealhulgas häkkimisega veebisaidi turvatud või mitteavalikesse aladesse, hiilides kõrvale geoblokeerimismehhanismidest või muul viisil

 • Kasutage veebisaiti mis tahes isikut tuvastava teabe, sealhulgas konto nimede ja e-posti aadresside, kogumiseks või kasutage veebisaiti mis tahes ärilistel eesmärkidel ilma meie eelneva kirjaliku loata või

 • Püüdke muuta veebisaidi kõiki aspekte või proovida tuletada lähtekoodi (sealhulgas tööriistad, meetodid, protsessid ja infrastruktuur), mis võimaldab või on aluseks veebisaidile, luua sisu abil mis tahes tuletatud teoseid või materjale, olenemata sellest, kas see on olemas või mitte kavatsete tuletatud materjalid tasuta ära anda või muul viisil oma veebisaidi mis tahes aspekti kasutades äri ehitada.
Kasutaja loodud materjal

Kui ja kui otsustame kasutaja loodud materjali aktsepteerida, võib teil olla võimalus avaldada, edastada, esitada või muul viisil veebisaidil postitada arvustusi, hinnanguid, kommentaare, tagasisidet või muid materjale („Kasutajate loodud materjal”), mis võivad olema üldsusele kättesaadav ja vaadatav.

Seoses teie postitatud kasutajate loodud materjaliga kinnitate, et (i) olete loonud ja omate õigusi sisule või teil on sellise sisu postitamiseks omaniku selgesõnaline luba ja (ii) sisu ei riku ühtegi teist isikut ega üksuse õigused (sealhulgas, ilma piiranguteta, autoriõigused, kaubamärgid või privaatsusõigused) või rikuvad kehtivaid seadusi, reegleid või määrusi, käesolevaid kasutustingimusi või mõnda muud meie postitatud poliitikat.

Kasutaja loodud materjal ei tohi:

 • Sisaldab mis tahes materjali, mis on vale, laimav, laimav, rõve, ahistav, ähvardav, diskrimineeriv, suurte, vihkavate, vägivaldsete, labaste, roppude, pornograafiliste või muul moel solvavate, ebasobivate, kahjustavate, ebaseaduslike, häirivate või kahjulike materjalidega.

 • Rikkub meie või mis tahes muu isiku seaduslikke õigusi (sealhulgas avalikkuse ja eraelu puutumatuse õigusi), sisaldama materjali, mis võib kohaldatavate seaduste või määruste alusel põhjustada tsiviil- või kriminaalvastutust või muul viisil ebaseaduslikku tegevust või ebaseaduslikku tegevust edendada, propageerida või aidata

 • Looge või ähvardage mis tahes isikut kahjustada või vara kaotada või kahjustada

 • Lisage teiste inimeste isiklik teave, näiteks teise inimese aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sotsiaalkindlustuse number, krediitkaardi number, meditsiiniline teave, finantsteave või mis tahes muu teave, mida võib kasutada jälitamiseks, temaga ühenduse võtmiseks või kellegi teisena esinemiseks see üksikisik

 • Goopi või mõne muu isiku patendi, kaubamärgi, ärisaladuse, autoriõiguse, lepingu või muu intellektuaalomandi või muude varaliste õiguste rikkumine

 • Püüdke lapsi kahjustada või ära kasutada, paljastades neile sobimatut sisu, küsides isikut tuvastavat teavet või muul viisil

 • Esitage oma identiteeti või sidet mis tahes isiku või organisatsiooniga, sealhulgas Goopiga, valesti

 • Püüdke koguda teiste kasutajate e-posti aadresse ja / või kasutajanimesid või paroole oma kontode või muude teenuste jaoks elektroonilisel või muul viisil mis tahes eesmärgil, sealhulgas soovimatute e-kirjade või muu elektroonilise side saatmiseks

 • Püüa edastada ketikirju, massi- või rämpsposti, olenemata sellest, kas see on automatiseeritud või mitte, või segada, häirida või tekitada põhjendamatut koormust Goopile või veebisaidiga ühendatud võrkudele või teenustele või installida või proovida installida või reklaamida nuhkvara, pahavara või muu arvutikood meie arvutites või seadmetes või kolmandate isikute arvutites või seadmetes

 • Kaasake äritegevust, nagu võistlused, loteriid ja / või muud müügiedendused, vahetuskaubad, reklaam või kaupade ja teenuste ostu või müügi pakkumised või

 • Ole Tiltamomi oma äranägemise järgi muul viisil vastumeelne või peresõbralik.

Me ei pretendeeri kasutaja loodud materjali omandilisele kuuluvusele. Kasutajate loodud materjali postitades annate aga pöördumatult meile ja meie volitatud töötajatele, agentidele, litsentsisaajatele ja teistele kasutajatele ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tühistamatu, autoritasuta tasuta ja täielikult makstud litsentsi kõigi autoriõiguste, kaubamärkide, patentide, ärisaladuste, privaatsuse all. ja reklaamiõigused ning muud intellektuaalomandi õigused, mis teil on või on teie valduses: (i) sellise sisu kasutamiseks, paljundamiseks, edastamiseks, muutmiseks, indekseerimiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks, tuletatud teoste loomiseks, levitamiseks, kuvamiseks ja muul viisil kasutamiseks kogu maailmas; mis tahes meedium, olenemata sellest, kas see on nüüd teada või leiutatud, sealhulgas mis tahes ja kõigil eesmärkidel, sealhulgas kaubanduslikel või turunduslikel eesmärkidel, ilma et oleksite ilma teile sellest ette teatanud, omistamise teel või ilma, ilma igasuguse loata või makse nõudeta teile või mis tahes muule isik või üksus ja (ii) kasutada oma nime, isikut või sarnasust üksi või seoses selliste kasutustega, ilma et oleks teie ees mingeid kohustusi või tasu. Piiranguteta hõlmavad antud õigused õigust: (a) konfigureerida, hostida, indekseerida, vahemälu, arhiivida, salvestada, digiteerida, tihendada, optimeerida, muuta, vormindada, redigeerida, kohandada, avaldada otsitavas vormingus ja eemaldada sellised kasutaja loodud Materjal ja kombineerige see teiste materjalidega ning (b) kasutage mis tahes kasutaja loodud materjalis sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid mis tahes eesmärkidel, sealhulgas toodete ja / või teenuste arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks. Välja arvatud seadusega keelatud juhtudel, loobute ja nõustute loobuma kõigist moraalsetest õigustest (sealhulgas omistamine ja ausus), mis teil võib olla mis tahes kasutaja loodud materjalis, isegi kui seda muudetakse või muudetakse viisil, mis pole teile nõus. Sellises ulatuses, millest ei saa loobuda, nõustute pöördumatult mitte kasutama selliseid õigusi (kui neid on) viisil, mis segab antud õiguste kasutamist. Mõistate, et te ei saa selles jaotises antud õiguste eest mingeid tasusid, summasid, tasu ega tasu. Te nõustute maksma kõik autoritasud, tasud ja muud rahalised vahendid mis tahes isikule või üksusele seoses veebisaidile postitatud Kasutaja loodud materjaliga.

Võime Goopi äranägemisel keelduda Kasutaja esitamisest ilma ette teatamata mis tahes põhjusel, sealhulgas meie veendumuse kohaselt, et Kasutaja esitatud teave võib rikkuda käesolevaid kasutustingimusi või olla muul viisil vastuoluline. Kui ja kui otsustame kasutajate loodud materjali aktsepteerida, on meil õigus, kuid mitte kohustus, jälgida, vaadata, vaadata, postitada, eemaldada, tagasi lükata, muuta ja salvestada kogu veebisaidile postitatud kasutaja loodud materjali aadressil igal ajal ja mis tahes põhjusel, ilma ette teatamata, sealhulgas tagamaks, et kogu selline kasutaja loodud materjal vastab käesolevatele kasutustingimustele. Me ei toeta ühtegi kasutaja loodud materjali ja postitatud kasutaja loodud materjal ei kajasta meie arvamusi, seisukohti ega nõuandeid. Teie vastutate ainuisikuliselt oma kasutajate loodud materjali ning selle postitamise ja avaldamise tagajärgede eest ning nõustute, et tegutseme ainult teie veebis loodud levitamise ja teie kasutaja loodud materjali avaldamise passiivse kanalina. Me ei võta mingit vastutust ega võta endale vastutust kasutaja loodud materjali eest, mille teie või mõni muu kasutaja või kolmas isik postitab või saadab veebisaidil või selle kaudu, samuti ei võta me mingit vastutust toimingute või tegevusetuse eest, mis on seotud edastuste, side või pakutava sisuga kasutaja või kolmas isik.

Me jätame endale õiguse jälgida teie või mis tahes muu kasutaja vahelisi vaidlusi ega võtta mingeid toiminguid, kuid meil pole mingit kohustust, ja me ei vastuta teie suhtluse või vaidluste eest teiste kasutajatega ega kasutaja tegevuse ega tegevusetuse eest. Te vastutate ainuisikuliselt oma käitumise eest veebisaidil ja suhtlemise eest teiste kasutajatega.

Hoolimata meie reeglitest, mis käsitlevad kasutajate loodud materjali, võite kokku puutuda veebisaidi sisuga, mis on ebatäpne, vastumeelne, lastele sobimatu või muul viisil teie eesmärgile sobimatu või rikub meie kasutustingimusi. Me ei võta mingit vastutust ega välista sõnaselgelt vastutust, mis on mingil viisil seotud teie kokkupuutega Kasutaja loodud materjaliga veebisaidil, olenemata sellest, kas see rikub meie kasutustingimusi.

Kui ja mil määral otsustame kasutajate loodud materjali aktsepteerida, valige palun hoolikalt teave, mille te veebisaidile postitate ja mida teistele kasutajatele edastate. Teid ei soovitata avalikult postitada oma täisnime, telefoninumbrit, tänava aadressi, e-posti aadressi või muud teavet, mis teid tuvastaks või võimaldaks võõrastel teid leida või teie isikut varastada. Te võtate kõik riskid, mis on seotud suhtlemisega teiste kasutajatega, kellega te Veebisaidi kaudu kokku puutute, ja nii palju kui seadus lubab, vabastate meid kõigist nõuetest või vastutusest, mis on seotud mis tahes veebisaidile postitatud kasutajate loodud materjaliga, ja kõigist muudest muude kasutajate käitumisega seotud nõuded.
11. Mobiilteenus

Järgnev kehtib mobiilirakenduse Goop City Guides („G. Spotting“) (edaspidi „rakendus“) kasutajate kohta. Rakenduse kasutamiseks on vaja kasutada mobiilseadet ja traadita mobiilset andmesideteenust, mis tuleb hankida teie traadita operaatorilt, ja võib vajada internetiühendust, mille peate hankima teenusepakkujalt, kelle vastutate sellise lisatasu hankimise ja tasumise eest. teenused ja sobiva seadme hankimine, sealhulgas piiranguteta kõik nendega seotud kasutustasud. Teilt võidakse nõuda Goopilt, oma mobiilsideoperaatorilt või kolmanda osapoole teenusepakkujalt teie kulul saatmist ja vastuvõtmist rakendusega seotud elektroonilise side kohta, sealhulgas piiranguteta haldus-sõnumid, teenuseteated, diagnostiliste andmete aruanded ja rakenduse värskendused. . Kui teil pole piiramatut traadita mobiilset andmesidepaketti, võite seoses rakenduse kasutamisega oma traadita teenuse pakkujalt nõuda lisatasusid. Te olete ainuisikuliselt vastutav rakendusele juurdepääsuks vajalike täiendavate liitumis- või ühendamisteenuste või seadmete hankimise eest, sealhulgas kõigi sellega seotud kolmandate osapoolte tasude, sealhulgas rakendusele või selle kaudu saadetud teabe tasumise eest.

Me ei taga, et rakendus ühilduks teie võrguteenuse pakkuja või seadmega. Tunnustate ja nõustute, et võime avaldada rakenduse värskendusi ja et rakenduse nõuetekohase toimimise tagamiseks võidakse teil nõuda sellise värskenduse installimist. Te ei tohi eksportida ühtegi meie mobiilirakendust, välja arvatud kõigi kehtivate seaduste kohaselt.

iOSAPP

Järgmine kehtib juhul, kui hankite rakenduse iTunes App Store'i kaudu: kinnitate ja nõustute, et käesolevad kasutustingimused on ainult teie ja Goopi, mitte Apple'i vahel ning et Apple ei vastuta rakenduse ega selle sisu eest. Rakenduse kasutamine peab vastama iTunes App Store'i kasutustingimustele või teistele rakenduse kasutamisele kehtivatele tingimustele. Mõistate, et Apple'il pole mingit kohustust osutada rakendusega seoses hooldus- ja tugiteenuseid. Kui rakendus ei vasta mis tahes kehtivale garantiile, võite teatada Apple'ile ja Apple vastutab teile rakenduse ostuhinna tagasimaksmise eest. Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalsel määral ei ole Apple'il rakenduse osas muid garantiikohustusi ning kõik nõuded, kaotused, kohustused, kahjud, kulud või kulud, mis on seotud rakenduse mis tahes garantiile mittevastavusega, on üksnes reguleerivad käesolevad kasutustingimused ja mis tahes seadused, mis kehtivad Goopile kui rakenduse pakkujale. Te tunnistate, et Apple ei vastuta teie või mis tahes kolmanda isiku väidete esitamise eest, mis on seotud rakenduse või teie valduse ja / või rakenduse kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, (i) tootevastutusega seotud nõuded, (ii) mis tahes väide, et rakendus ei vasta kehtivatele seaduslikele või regulatiivsetele nõuetele, ja (iii) nõuded, mis tulenevad tarbijakaitsest või muudest sarnastest õigusaktidest.

Kõiki selliseid nõudeid reguleerivad ainult käesolevad kasutustingimused ja seadused, mida rakendatakse Goopi kui rakenduse pakkujana. Mõistate, et kui väidate, et rakendus ja teie valdus ning selle kasutamine rikuvad kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi, vastutab sellise intellektuaalomandi rikkumise uurimise, kaitsmise, lahendamise ja lahendamise eest üksnes Goop, mitte Apple. nõue ulatuses, mida need kasutustingimused nõuavad. Teie ja Goop tunnistate ja nõustute, et Apple ja selle tütarettevõtted on käesolevate kasutustingimuste kolmandad isikud, kuna need on seotud teie rakenduse litsentsiga ja et pärast nende kasutustingimustega nõustumist on Apple'il õigus (ja loetakse nõustunuks õigusega) rakendada käesolevaid kasutustingimusi, kuna need on seotud teie rakenduse litsentsiga teie kui kolmanda osapoole kasusaaja vastu. Apple ja Apple'i logo on Apple, Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on Apple, Inc. teenusemärk. ITunes on mõeldud ainult seaduslikuks või õiguste valdaja poolt lubatud kopeerimiseks. Ärge varastage muusikat.

kuidas öelda, kas teil on candida

ANDROID ™ APP

Järgmine kehtib juhul, kui hankite meie rakenduse PlayStore ™ -i kaudu: teadvustate ja nõustute, et käesolevad kasutustingimused on ainult teie ja Goopi, mitte Google, Inc. vahel ning et Google ei vastuta rakenduse ega selle sisu eest. Rakenduse kasutamine peab vastama GooglePlay ™ kasutustingimustele või teistele rakenduse kasutamisele kehtivatele tingimustele. Mõistate, et Google'il ei ole rakendusega seotud kohustusi ega vastutust hooldus- ja tugiteenuste eest. Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalsel määral ei ole Google'il rakenduse suhtes mingit garantiikohustust ning kõiki nõudeid, kaotusi, kohustusi, kahjusid, kulusid või kulusid, mis on seotud rakenduse mis tahes garantiile mittevastavusega, reguleeritakse üksnes käesolevate kasutustingimuste ja Goopi kui rakenduse pakkujana kohaldatavate seaduste järgi.

Android ™, GooglePlay ™ ja PlayStore ™ on kõik ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
12 Privaatsus ja kommunikatsioon

PRIVAATSUS

Austame teie privaatsust. Veebisaidile sisenedes või seda kasutades kinnitate, et teie teavet, sealhulgas isikut tuvastavat teavet, töödeldakse vastavalt meie privaatsuseeskirjadele.

Nõusolek elektrooniliseks suhtlemiseks

Nõustute meilt teatiste saamiseks, olenemata sellest, kas seda nõuab seadus või muul viisil, kas e-posti teel, kui olete meile andnud oma e-posti aadressi, või veebisaidile postitatud teatega, mille oleme määranud meie oma äranägemise järgi. Nõustute, et igasugune nõue, et teate, avalikustamise, lepingu või muu teatise, mille me teile kirjalikult saadame, on sellise elektroonilise suhtlusega täidetud. Me ei vastuta automaatse filtreerimise eest, mida teie või teie võrguteenuse pakkuja võib rakendada suhtlusele, mille saadame teie meile edastatud e-posti aadressile.

MOBIILSÕNUMITE TINGIMUSED

Kui edastate meile oma mobiiltelefoninumbri, nõustute, et Goop võib saata teile sellele mobiiltelefoninumbrile tekstsõnumeid (sh SMS-sid ja MMS-e). Goop võib teile saata kuni viis tekstsõnumit kuus. Kui esitate meile esimest korda oma mobiiltelefoninumbri, saate kinnitusteksti ja peate võib-olla registreerimise lõpuleviimiseks vastama vastavalt juhistele. Goop ei võta teilt saadud testisõnumite eest kunagi tasu, kuid võite siiski näha oma mobiilsideoperaatori sõnumite ja andmeedastuse tasusid, seega kontrollige kindlasti oma plaani. Teie vastutate kõigi tekstisõnumitega seotud sõnumite, andmete ja muude tasude tasumise eest oma mobiilsideteenuse pakkujale, sealhulgas saadud kinnitustekstide ja vastuste eest.

Võite loobuda Goopi tulevaste tekstisõnumite saamisest igal ajal, vastates lühisõnale 33233 tekstisõnumile märksõnaga “STOP” või kirjutades märksõnale “STOP”. Kui lubate, nõustute saama lõplik tekstisõnum, mis kinnitab teie loobumist. Kui loobute tekstsõnumitest, ei saa te enam ühtegi tekstsõnumit, kui te pole seda uuesti tellinud. Lisaks võite abi saamiseks vastata igale tekstsõnumile märksõnaga „Abi“ või igal ajal saata lühisõnale 33233 tekstisõnumi märksõnaga HELP. Tekstid võidakse saata automaatse telefonivalimissüsteemi kaudu. Veebisaidi kasutamise või veebisaidil olevate kaupade või teenuste ostmise tingimuseks ei nõuta nõusolekut mobiilsõnumite vastuvõtmiseks.

Nõustute teavitama meid oma mobiiltelefoninumbri muudatustest, klõpsates mis tahes tellimuse allservas linki „Halda eelistusi“ või saates e-kirja aadressile [meiliga kaitstud] teemareal „Värskenda mobiilinumbrit”. Teie operaator võib teatud mobiilifunktsioone keelata või piirata ning teatud mobiilifunktsioonid võivad olla teie operaatori või mobiilseadmega kokkusobimatud. Nende küsimustega seotud küsimuste korral pöörduge oma operaatori poole.
13. Veebisaidi muutmine või peatamine ning õigus lõpetada veebisaidi kasutamine

Me jätame endale õiguse oma äranägemisel ning ilma ette teatamata ja vastutuseta muuta, peatada või lõpetada mis tahes Veebisaidi osa igal ajal ja aeg-ajalt, sealhulgas teatud funktsioonide lisamine või kõrvaldamine või Veebisaidi täielik katkestamine. Mis tahes veebisaidi funktsioonide kirjeldust ei peeta Goopi väiteks, et sellised funktsioonid lisatakse alati veebisaidile. Aeg-ajalt võime piirata juurdepääsu mõnele või kogu veebisaidile, sealhulgas registreeritud kasutajatele. Samuti jätame endale õiguse lõpetada või peatada teie konto või piirata veebisaidi kasutamist või juurdepääsu sellele ilma ette teatamata ja vastutuseta mis tahes põhjusel või ilma oma äranägemise järgi. Vastavalt sellele võib mis tahes põhjusel ja ette teatamata kogu Veebisait või selle osa teile igal ajal ja igaks ajaks kättesaamatuks muutuda.

Kui peatame või lõpetame veebisaidi mis tahes osa või lõpetame teie konto, ei vastuta me teile teabe ega sisu edastamise eest. Võime kustutada ka teie muud eelistused ja huvid ulatuses, mis on teie kontol salvestatud. Teil puudub võimalus pöörduda mis tahes teabe poole, mille kustutame, olenemata väärtusest, mille võite sellele teabele omistada. Loobume sõnaselgelt mis tahes väärtusest, mille võite omistada mis tahes oma meie serveritesse salvestatud teabele.
14. Seotud sihtkohad ja reklaam

Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, sealhulgas, kuid mitte ainult, meie või kolmandate isikute postitatud reklaamidele ja muule sisule („Lingitud saidid“). Samuti võite veebisaidile navigeerida linkide kaudu, mille meie on sageli andnud ja kolmandad isikud on oma sotsiaalmeedias, reklaamides ja muudes turundustegevustes paigutanud (linkide paigutamise kohti peetakse ka lingitud saitideks). Juurdepääsu lingitud saitidele või saitidelt teeb Goop kättesaadavaks ainult mugavuse huvides. Sellised lingitud saidid ei kuulu meie omandisse, ei käita ega kontrolli neid ja kui külastate lingitud saite, siis teete seda täielikult oma vastutusel ja järgides selliste lingitud saitide kasutustingimusi ja privaatsuseeskirju. Enne selliste lingitud saitide isikuandmete või muu teabe edastamist või nendega seotud tegevust lugege hoolikalt kõigi lingitud saitide kasutustingimusi ja privaatsuseeskirju. Kõik lingitud saitidele lisatud tingimused, garantiid või kinnitused on ainult teie ja lingitud saitide asjakohaste pakkujate vahel. Teise veebisaidi või sihtkoha kasutamist reguleerides ei saa te tugineda meie kasutustingimustele ja / või meie privaatsuseeskirjadele.

Me ei toeta ja Goop loobub selgesõnaliselt vastutusest ja vastutusest lingitud saitide eest, sealhulgas lingitud saitide pakutava sisu, toodete ja teenuste osas. Kõik teie lingitud saitidega toimuvad suhtlused toimuvad teie ja lingitud saitide vahel ning te nõustute, et Goop ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis võivad teil tekkida selliste lingitud saitidega suhtlemise või mis tahes nõuete tõttu, mis teil võivad olla sellised lingitud saidid./p>


15. Autoriõiguse või intellektuaalomandi õiguste rikkumise nõude teade ja kord

Kogu veebisaidi sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, kujundus, graafika, liidesed või kood, on: Autoriõigus 2014-2019, autor: Goop, Inc. Kõik õigused reserveeritud.

Kõik kaubamärgid, teenusemärgid ja kaubanimed on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ning on Goopi või teiste vastavate omanike, kes on andnud Goopile selliste märkide kasutamiseks litsentsi, omandis.

Kui arvate, et mis tahes veebisaidil ilmuv sisu, sealhulgas Goopi loodud ja / või kuvatud sisu või muu lingi kaudu edastatud materjal, rikub teie autoriõigusi, peaksite sellest meile teatama allpool sätestatud korras. KÕIK PÄRINGUD, MIS EI OLE JÄRGMISE MENETLUSEGA SEOTUD, EI VASTU.

Teatis väidetava autoriõiguste rikkumise kohta tuleks saata e-postiga meie autoriõiguste esindajale aadressil [meiliga kaitstud] pealkirja real „DMCA eemaldamise taotlus”. Võite meiega ühendust võtta ka posti teel:

goop, Inc.
212, 26. tänav
Sviit 206
Santa Monica, CA 90402
Tähelepanu: jurist, juriidiline osakondTõhususe tagamiseks peab teade olema kirjalik ja sisaldama järgmist teavet:

 • autoriõiguse ainuõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri
 • autoriõigusega kaitstud teose kirjeldus, mille väidete kohaselt on rikutud
 • kirjeldus selle kohta, kus teie väidetavalt rikkuv materjal veebisaidil asub, mis on mõistlikult piisav, et võimaldada meil materjali tuvastada ja leida
 • kuidas saame teiega ühendust võtta, näiteks teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress
 • teie kinnitus selle kohta, et usute heauskselt, et vaidlusalune kasutamine pole autoriõiguse omaniku, tema esindaja ega seaduse poolt lubatud;
 • teie avaldus selle kohta, et teie teatises esitatud teave on täpne ja valetunnistuse eest karistatud, et teil on õigus tegutseda autoriõiguste omaniku või ainuõiguse omaniku nimel.

FÖDERÕIGUSTE ALUSEL, KUI TEADES TEADLIKULT ESINDATUD, ET RINGIMATERJALI MATERJALID RIKUVAD, VÕIB TEIL VÕIMALUSE JA KODANIKU KARISTUSTE KOHTU ARVESTADA, SEALHULGAS RAHA KAHJUD, KOHTUKULUD JA JURISTID.

Pange tähele, et see protseduur on ette nähtud ainult Goopile ja tema sidusettevõtetele teatamiseks, et teie autoriõigustega kaitstud materjali on rikutud. Eelnevate nõuete eesmärk on täita Goopi õigusi ja kohustusi vastavalt DMCA-le, sealhulgas 17 U.S.C. § 512 punkt c, kuid ei kujuta endast õigusnõu. DMCA-st ja muudest kehtivatest seadustest tulenevate õiguste ja kohustuste osas võib olla soovitatav pöörduda advokaadi poole.
16. Kohustustest loobumine

Mõistate, et Goopi pakutavad tooted võivad sisaldada materjale, mis võivad ebaõige käitlemise korral olla ohtlikud, ja nõustute, et Goop ei vastuta mis tahes isikukahju või varalise kahju eest, mis tuleneb veebisaidi kaudu pakutavate toodete väärkasutamisest. Lisaks mõistate, et tooted ei pruugi lastele kasutamiseks sobida, ja võtate selgesõnaliselt ainuvastutuse kõigile alla 18-aastastele isikutele juurdepääsu võimaldamise eest. Käesolevaga nõustute, et te ei kasuta tooteid mingil ebaseaduslikul eesmärgil ja vastutate mis tahes toimingu eest, mille teete mis tahes toimingu eest, mis on vastuolus mis tahes territooriumi mis tahes seaduse, reegli või määrusega.

California tsiviilseadustiku jaotise 1789.3 kohaselt saavad veebisaidi California kasutajad järgmise konkreetse tarbijaõiguste teatise: California tarbijakaitseministeeriumi tarbijateenuste osakonna kaebuste lahendamise üksusega võib pöörduda kirjalikult aadressil 1020 N Street, # 501, Sacramento, California 95814, või telefoni teel 1-916-445-1254
17. Garantiist loobumine

Veebisaidil sisalduvat või selle kaudu kättesaadavat teavet, tarkvara, tooteid ja teenuseid täiendatakse ja ajakohastatakse pidevalt. Kuigi Goop teeb äriliselt mõistlikke jõupingutusi veebisaidil asetatud mis tahes teabe õigsuse kontrollimiseks, ei garanteeri ega esinda Goop, et selline teave, tooted ja / või teenused on usaldusväärsed, täpsed, täielikud, katkematud, tõrgeteta, turvalised või tasuta vead, vead või vead. VASTAVALT PAKUTAKSE VEEBILEHE “OLEMAS” JA “SAADAVALT” ILMA ESINDAMISE VÕI GARANTII VÕI MIDAGI TAGATISE VÕI TINGIMUSTEGA JA VEEBILEHE KASUTAMINE ON TÄIESTI OMA RISKIL. Tiltamom JA / VÕI SELLE TARNIJAD VÄLJASTAVAD VEEBISEADE, INFORMATSIOONI, TARKVARA, TOOTETEENUSTE VÕI SEOTUD GRAAFIKA, MITTE KAUDSELT NIMETATUD SALGUSTATUD SÕLMITUD SÕLMITUD SÕLMITUD SÕLMITUD SÕLMITUD SÕLMITUD SÕLMITUD SÕLMITUD JUHENDITEGA, NIMETATUD SELGITAMATA JUHENDI Konkreetne eesmärk, rikkumiste rikkumine, pealkiri, kokkusobivus, turvalisus ja täpsus ning kõik garantiid, mis võivad tekkida kaubanduse, soorituse või kaubavahetuse kasutamise käigus. RIIKIDES JA JURISDIKTSIOONIDES, MIS KEELATAKSE GARANTII VÄLJASTAMIST, KOHALDATAKSE SELLISI VÄLISTUSI AINULT LUBATUD MÄÄRALE.

Tiltamom EI GARANTEERI, TÄHENDA, GARANTEERI VÕI EI VASTUTA VASTUTUST TEISE INFORMATSIOONI, TOOTE VÕI TEENUSTE EEST VEEBIKOOLI JÄRGI KOLMANDA OSAPOOLE OSUTATUD, REKLAAMITUD VÕI PAKUTAVA NING MITTE PALJU JÕUDA SINA JA MINGI LINGITUD SAIT. MIDAGI SELLISI linke pakutakse ainult teie mugavuse huvides. KUI VALISITE MINGI SELLINE LINGID KLIKKIMISE, TUNNUSTATE JA NÕUSTUTE, ET SINU, MITTE KUMMUTATAKSE, KUVATATE Sisu sisu ja pääsete sellistel linkitud saitidel OMA RISKIL. VÄLJASTAME KÕIK VASTUTUS ISIKLIKULT IDENTIFITSEERITAVA TEABE KOHTA, MIDA VÕIVAD OSUTADA SOTSIAALMEEDIA TEENUSED, RIKKESES SELLE SOTSIAALMEEDIA KONTODELE RAKENDATUD PRIVAATSUSSÄTE. Tunnustate ja nõustute, et igasugune tuginemine veebisaidil sisalduvale teabele ja muudele materjalidele on teie ainuisikuline vastutus ja vastutus. Goop jätab endale õiguse oma ainuisikulise äranägemise järgi parandada mis tahes vigu või puudujääke veebisaidi mis tahes osas ning muuta seal sisalduvaid teenuseid, materjale, tooteid, programme ja funktsioone igal ajal ilma ette teatamata.
18. Teave meditsiinilise, toitumis- ja sobivuse kohta

TUNNUSTATE NING NÕUSTUMISEGA, ET KÕIK VEEBILEHELE ESITATAVAD MEDITSIINI-, Toitumis- ja Sobivusteavet, sealhulgas kogu teksti, fotosid, pilte, illustreerimisi, graafikat, audio-, video- ja audiovideoklippe ning muid materjale, materjale ja muid materjale, KASUTAJATELE VÕI KOLMANDATELE ISIKUTELE OSUTATAKSE AINULT INFORMATSIOONILISEID EESMÄRKE KÄESOLEVA KÄESOLEMA KÄESOLEVA KÄESOLEVA KASUTAMISEKS: (i) TEIE ARSTI VÕI TEISTE ARSTIPÕHJUSTE NÕUSTAMISEKS; VÕI MUUD ARSTIPROTSEDALID VÕI (iii) TOOTE PAKENDIL VÕI PAKENDI MÄRGIL SISALDATAV TEAVE. PALUN konsulteerige oma arsti või muu tervishoiuteenuse pakkujaga, kui teil on enne meie toodete kasutamist või tuginemist mis tahes teabele, mille te veebisaidil saate, kui teil on tervisega seotud küsimusi. TOIDULISANDITE KOHTA TEAVITATAV TEAVE JA AVALDUSED EI OLE HINDATUD TOIDU- JA NARKOTIKAHALDAMISEL NING EI OLE KAVATUD diagnoosida, ravida, ravida või ennetada mis tahes haigust. KAS PEAKSID OLEMA KÕIK TERVISEGA SEOTUD KÜSIMUSED, HELISTAGE VÕI KOHE OMA ARSTI VÕI TEISE TERVISHOIU PAKKUJA. KAS PEAKSID OLEMA HÄDA, KUTSUMA KOHE OMA ARSTILE VÕI 911.

TE EI PEAKS MITTE HÄVITAMA MEDITSIININÕUSTAMIST VÕI VIIVITAMA ARSTNÕUSTAMISE KASUTAMISEL, MIS TULEB MIS KÕIK VEEBILEHEL ESITATUD SISU VÕI EI TOHI KASUTADA VEEBILEHET VÕI MIDAGI DIAGNOSEERIMISE VEEBILEHE JÄRGI. MITTE SISU, VÕI OSA, VÕI SIDETE EDASTAMINE JA VASTUVÕTMINE INTERNETI, E-POSTI VÕI TEISTEIDEGA EI KONSTITUUTI ega LOE ARST-PATSIENTI, TERAPIST-PATSIENTI VÕI TEIST TERVISHOIA KUTSEPOLIKU SIDUMIST JA TEENUST LIITUD VÕI KÕIK KOLMANDAD ISIKUD.

Veebisait võib anda perioodiliselt teavet sobivuse ja sportliku tegevuse kohta. TUNNUSTATE NÕUSTUVALT NÕUSTUMISEGA NING, ET SELLISED TEGEVUSED TEAVIVAD TEATAVAID OMADUSTE KAHJUSTAMISE, KEHA VIGASTAMISE VÕI SURMU OMA TÕENEVAID JA MÄRKITUD RISKE JA ET VÕTTE VABATAHTLIKULT KÕIKI TUNNUSTATUD JA TUNNEMATUD RISKID, MISESSE SAATUD JÄRGI. JÄRELMATTED VÕI TEISTE TEGEMISE, TEGEMISE VÕI HÄLVASTAMISE JÄRGI. Tiltamom SOOVITAB tungivalt, et ENNE UUE FITNESSIPROGRAMMI ALGUSTAMIST VÕI UUTE SPORDITEGEVUSTE ALGATAMIST KONSULTEERIGE OMA ARSTIGA VÕI MUU TERVISHOIU PAKKUJAGA.
19. Hüvitamine ja vabastamine

Nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma kahjutu Goopi ja selle esindajaid, juhte, sidusettevõtteid, litsentsiandjaid, litsentsisaajaid, õigusjärglasi ja volitatud esindajaid ning nende vastavaid juhte, ametnikke, töövõtjaid, töötajaid, esindajaid, teenuseosutajaid ja partnereid („Hüvitatud pooled”) ), mis tulenevad kolmandate isikute poolt Goopi vastu esitatud nõuetest, kahjudest, kulutustest või võlgadest, kohustustest, nõuetest või kuludest (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud) ja tulenevad sellest (i) teie kasutamisest ja seoses sellega juurdepääs veebisaidile, sealhulgas mis tahes teie poolt edastatud või vastuvõetud andmed või sisu (ii) teie käesolevate kasutustingimuste mis tahes tingimuste rikkumine (iii) teie mis tahes kolmanda osapoole õiguse rikkumine, sealhulgas ilma privaatsuseta, avalikustamine või intellektuaalomandi õigused (iv) kõigi kohaldatavate seaduste, reeglite või määruste rikkumine (v) teie kasutaja loodud materjal või mis on teie konto kaudu edastatud või (vi) mis tahes muu osapoole juurdepääs veebisaidile ja teie ainulaadne kasutamine kasutajanimi, parool või muu sobiv turvakood.

Piiramata ülaltoodud sätteid, vabastate käesolevaga kõik hüvitatavad lepinguosalised kõikidest igasugustest ja laadi, teadaolevatest ja tundmatutest, kahtlustatavatest ja kahtlustamata, avalikustatud ja avalikustamata kahjudest, kohustustest, nõuetest, toimingutest, nõudmistest ja kuludest, mis tulenevad mis tahes viisil, mis on seotud nende kasutustingimuste, privaatsuseeskirjade ja / või mis tahes veebisaidi kasutamisega teie poolt.

California elanikud: loobute sõnaselgelt CA tsiviilseadustiku §-st 1542, milles öeldakse: „Üldine vabastamine ei laiene nõuetele, mille kohta võlausaldaja ei tea ega kahtlustagi, et need on tema kasuks vabastamise täideviimise ajal, kui tema teada on peab olema oluliselt mõjutanud tema kokkulepet võlgnikuga. '
20. Vastutuse piirangud

PAKKUMISPAKKUMISED, MIS KOLMANDATE OSAPOOLTE TOOTED JA TEENUSED ON SAADAVALT VEEBILEHEL, ON SÕLTUMATUD PAKKUMISPAKKUJAD JA EI TiltamomI AGENTID VÕI TÖÖTAJAD. Tiltamom EI VASTUTA KÕIGI NENDE PAKKUJATE VÕI ISIKLIKE VIGASTUSTE, SURMA, VARA VIGASTAMISE VÕI MUUDE KAUDUDE VÕI NENDE, NING KAHJUDE VÕI KAUDSETE TEGEVUSTE, VIGADE, VÄLJAANDMISTE, ESINDUSTE, GARANTIIDE, RIKKUMISTE VÕI RIKKUMISE EEST. TEENUSED.

VÄLJA ARVATUD KASUTAMISE NENDE KASUTUSTINGIMUSTE RIKKUMIST (NÄITEKS VEEBILEHE KAUBANDUSLIK KASUTAMINE NENDE KASUTUSTINGIMUSTE RIKKUMISEKS), INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE RIKKUMINE VÕI HALDUSKOHUSTUSED VÕI RESET Pakume eritarbijale tasu, mida valitsevad tema enda lepingulised tingimused, rakendatava seadusega lubatud maksimumini, mitte mingil juhul ei tohi te ega käppida ega litsentseerida, liisatajaid, liisureid, liisureid, liisureid, liisjaid MIDAGI OTSE, KATTETU, KAUDSE, KASUTAMISEKS KASUTATUD KAHJUDE, ANDMETE, KAUBANDUSE VÕI KASUMI MITTE KÕIGI OTSE, KAUDSE, KAHJULIKU, JUHUSLIKU, ERI-, MITTEKAHJULIKU VÕI NIISKONNA KAHJUSTAMISEKS VÕI MÕNI KAHJUSTAMISEKS VÕI VEEBILEHE TEGEMINE, VIIVITUSE VÕI VÕIMALUS KASUTADA VEEBI, TEENUSTE OSUTAMISE VÕI LÕPETAMATA JÄTKAMINE JA / või VEEBILEHE FUNKTSIONAALSUS VÕI MIDAGI SISU, Toodete või teenuste eest, mis on hangitud või ostetud H VEEBILEHE VÕI MUU KUI VEEBILEHE KASUTAMISEST TULEB, VÕTTES PÕHJAL PÕHJAL PÕHILEPINGUTEL, TORRALDAMISEL, NEGLIGENGENIL, RANGEL VASTUTUSEL VÕI MUUDAL, KUI KUI SELLE KIRJELDUS / / VÕI KÕNE SELLE FILIIDID, LITSENTSIVÕTJAD, LISANDILISAD VÕI LISANDID SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST. RIIKIDES JA JURISDIKTSIOONIDES, MIDA KEELATAKSE VASTUTUSE PIIRANGUD JUHUSLIKE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE KORRAL, KOHALDATAKSE SELLISI PIIRANGUT TÄIELIKULT LUBATUD KOGUSELE. KUI TEILE VEEBI MÕNE OSAKONNA VÕI KÕIGI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA LÕPETATUD ON, ON TEIE AINULT JA AINULT AINULT VÕETAV ÕIGUSTE VEEBILEHE KASUTAMINE LÕPETADA. Välja arvatud nende kasutustingimuste rikkumine teie poolt (nt. Näiteks veebisaidi kaubanduslik kasutamine nende kasutustingimuste rikkumisel), intellektuaalse omandi õiguste rikkumine või hüvitisega seotud kohustused või sellega seotud teenused KINDLALT TARBIJALE TASU, MIDA KOHALDATAKSE OMA LEPINGUTINGIMUSTEGA, KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSELE MÄÄRALE MITTE KUNAGI EI VÕI TEIE VÕI MEIE KÕIK VASTUTUS KÕIGI VIGASTUSTE, KAHJUSTAMISE VÕI KAHJUSTAMISE KORRAL. TIPP (SEALHULLIKKUSEGA) VÕI TEISELT ÜLETAS SUMMA, MILLEGA TEIE MAKSISTE MEILE MAKSETUD, KUI SAADAB, VEEBILEHE KASUTAMISEGA SEOTUD VÕI 50 USD (MIS KÕIK ON VÄHEM) KASUTAMISEKS VÕI OSALEMISEKS.

MIDAGI ASJAOLUDES EI KOGU JA / VÕI ÜKSKI SELLE TEGEVUSALAID, LITSENTSIVÕTJAD, LITSENTSIVAHENDID, JÄRGMISED VÕI ÜLESANDJAD EI VASTUTA HÄRIMISE, KAHJUSTAMISE VÕI TEISE JUHTUMATA JÄRGMISE JUURDE SISSE SISALDATUD TEAVE. JÄRGIME ÕIGUST KÕIGIL AJAL AVALDADA MISTE INFORMATSIOONI, MIS PEAVAD ME VASTAMA KÕIKIDE KOHALDATAVATE ÕIGUSTE, REEGLI, MÄÄRUSTE, ÕIGUSLIKU PROTSESSI VÕI VALITSUSTE TAOTLUSEGA. OOTAD JA HALJAD SEDA KARJATUID RIHMEID JA SELLE SELGITUSI, LITSENTSIANDJAID, LITSENTSIVAHENDITI, JÄRGMISEID JA ÜLESANDEID, MIDA NÕUDETELE SEOTUD MINGILT TEIE KONTOLEEGA SEOTUD TEGEVUSELT VÕETUD SELLISE AVALIKUSTAMISE TULEMUSEKS. Tiltamom EI ESITA, ET VEEBILEHT ON Sobilik või kättesaadav kasutamiseks Ameerika Ühendriikide väljaspool asukaid. RIIKIDELT KEELATAKSE TERRITOORIUMIDELE LÄBIVIIMIST TERRITOORIUMIDELT. KUI SAATE VEEBILEHELE LÄHETUSEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDEST VÄLISES ASUKOHAS, vastutate ainuisikuliselt kõigi kohalike ja muude kohaldatavate seaduste järgimise eest.
21. Seadus ja kohtualluvus

Neid kasutustingimusi ja kõiki teie ja Goopi vahel tekkida võivaid vaidlusi reguleerib föderaalne arbitraažiseadus, kohaldatavad föderaalseadused ja California osariigi seadused ning neid tõlgendatakse neid ilma valiku- või kollisiooninorme rakendamata. või reegel (kas California osariigi või mõne muu jurisdiktsiooni all).

NENDEST KASUTUSTINGIMUSTEST JA VEEBISEHE KASUTAMISEST PÕHINEVAD VAIDLUSED LAHENDATAKSE KOHUSTUSLIKU VAHEKOHTUMISEGA, MIS SELLE KOHASELT SOOVITATAKSE. KOKKU LEPPES SIDUVA VAHEKOHTUMISEGA, JÄTTE VASTU VÕIMALUSTE ESITAMISEKS KOHTU, SEALHULGAS KA ÕIGUS KOHTUGA KOHTUGA. KUI MIST PÕHJENDATAKSE KOHTUS NÕUETE VAHEMALT VAHEKOHTUMISEKS, OOTAME KÕIK KÕIGILE ÕIGUSELE Žürii kohtuprotsessile. OLEME MÕLEMAD KOKKU LEPPIMISEGA, ET SAATE VÕI VÕIMALIKU KOHTUGA RIKKUMISTE VÕI TEISE INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE VIGASTAMISEKS TÕSTA. MISKI PÕHJUSPÕHJUSI, MIS VÕIB VEEBISEHE KASUTAMISEKS VÕIMALIKULT OLLA, tuleb alustada ühe aasta jooksul pärast seda, kui tekkis nõue või põhjus.
22. Kohustuslik vahekohus ja grupihagist loobumine

Teie ja meie vaheliste vaidluste korral seoses käesolevate kasutustingimuste, privaatsuspoliitika, veebisaidi ja / või mis tahes veebisaidilt ostetud toodete või teenustega leppite te koos Goopiga kokku, et saadate kõigepealt teisele poolele vaidlusteate, mis on kirjalik avaldus, milles on märgitud teate esitaja nimi, aadress ja kontaktandmed, vaidluse aluseks olnud faktid ja taotletud leevendus. Vaidlusteatised peate saatma e-posti aadressil [meiliga kaitstud] Saadame kõik vaidlusteatised teile kättesaadavaks kontaktandmeteks. Teie ja Goop üritate kõik vaidlused lahendada mitteametlike läbirääkimiste teel 30 päeva jooksul alates vaidlusteate saatmise kuupäevast. Kui meil ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, nõustute, et vaidlused tuleb lahendada siduva vahekohtu, mitte kohtu kaudu, tingimusel et võite nõudeid esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtus, kui teie nõuded vastavad sellele. Nende kasutustingimuste suhtes kohaldatakse föderaalset arbitraažiseadust ja föderaalset arbitraažiseadust. Vahekohtus ei ole kohtunikku ega žürii ning vahekohtu otsuse läbivaatamine kohtul on piiratud. On oluline, et mõistaksite, et vahekohtuniku otsus on siduv ja selle võib kanda kohtuotsusena mis tahes pädeva kohtualluvuse kohtusse.

Vahekohtumenetluse alustamiseks peate saatma kirja vahekohtu taotlemisega ja kirjeldama oma nõuet meile aadressil [meiliga kaitstud] teemareal „Vahekohtu taotlus“. Võite meiega ühendust võtta ka posti teel:

goop, Inc.
212, 26. tänav
Sviit 206
Santa Monica, CA 90402
Märkus: jurist, juriidiline osakondVahekohtu viib läbi Ameerika Vahekohtu Assotsiatsioon (AAA) vastavalt oma reeglitele, sealhulgas AAA täiendavatele menetlustele tarbijatega seotud vaidluste korral. AAA reeglid on saadaval aadressil www.adr.org või helistades 1-800-778-7879. Kõikide registreerimis-, haldus- ja vahekohtunikutasude maksmist reguleerivad AAA reeglid. Hüvitame need tasud alla 10 000 dollari suuruste nõuete eest, välja arvatud juhul, kui vahekohtunik leiab, et nõuded on kergemeelsed. Samuti ei taotle me vahekohtus advokaatide tasusid ja kulusid, kui vahekohtunik ei leia, et nõuded on kergemeelsed. Võite otsustada, et vahekohus viiakse läbi telefoni teel, kirjalike esildiste põhjal või isiklikult maakonnas, kus te elate, või mõnes muus vastastikku kokkulepitud kohas.

KÕIK NÕUDED TULEB ESITADA OSAPOOLTE ÜKSIKSES VÕIMESUSES, NING MITTE KINDLUSTAMISEKS VÕI KLASSI LIIKMEKS MINGISKISES OSTATAVAS KLASSITEGEVUSES, KOLLEKTIIVSES MEETMES, ERAKORRALIKU ÜLDTEGEVUSES VÕI MUUS ESINDAJAS. KÄESOLEV VABASTUS KOHALDATAKSE KLASSI ARBITAALI. Nõustute Goopiga vahekohtu pidama ainult individuaalsel tasemel, mitte aga esindaja või klassi liikmena ega konsolideeritud või esindusmenetluses. Sellisena ei tohi teie nõudeid ühendada ühegi teise nõudega ja pole mingit õigust vaidluste lahendamiseks grupi hagi alusel või väidetava klassi esindaja esitamisel. Ühtegi vahekohtu ega menetlust ei saa teisega kombineerida ilma kõigi vahekohtu või menetluse osapoolte eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui grupi hagist loobumine leitakse vaidluse kogu või mõne osa osas ebaseaduslikuks või täidetavaks, siis need osad eraldatakse ja menetletakse kohtus, ülejäänud osad menetletakse vahekohtus. Teatud nõuete, näiteks käesolevate kasutustingimuste või intellektuaalomandi lepingute rikkumiste korral jätame endale õiguse taotleda ettekirjutuse esitamist pädeva kohtualluvuse kohtus. Kõik arbitraažid algatatakse Californias Los Angelese maakonnas.
23. Loobumine ja lahutatavus

Goopi loobumist käesolevates kasutustingimustes sätestatud tingimustest ei loeta selliste tingimuste täiendavaks või jätkuvaks loobumiseks või muudest tingimustest loobumiseks ning Goopi suutmatuseks õigust või sätet järgida. käesolevad kasutustingimused ei tähenda loobumist sellisest õigusest või sättest. Kui mõni nende kasutustingimuste sätetest on pädeva kohtualluvusega kohus või muu kohus mis tahes põhjusel kehtetu, ebaseaduslik või täidetamatu, loetakse see säte asendatuks kehtiva jõustatava sättega, mis vastab kõige paremini lepingu eesmärkidele algne säte ja ülejäänud kasutustingimused jäävad jõusse.
24. Ülesandmine

Te ei tohi neid kasutustingimusi ega siin antud õigusi ega litsentse üle anda ega loovutada. Võime käesolevate kasutustingimuste alusel oma õigused loovutada piiranguteta. Kõik üleandmise või loovutamise katsed, mis seda rikuvad, on tühised.
25. Vastuvõetavus

Selle lepingu ja kõigi elektrooniliselt edastatud teadete trükitud versioon on kohtu- või haldusmenetluses, mis põhineb käesoleval lepingul või on sellega seotud, vastuvõetav samas mahus ja samadel tingimustel nagu muud algselt ettevõttes loodud ja hoitud äridokumendid ja dokumendid. trükitud vorm. Pooled soovivad selgesõnaliselt, et see leping ja kõik sellega seotud dokumendid koostataks inglise keeles.
26. Kogu leping

Need kasutustingimused ja muud siin viidatud lepingud moodustavad ainsa ja kogu lepingu teie ja Goopi vahel seoses veebisaidiga ja asendavad kõik eelnevad ja samaaegsed arusaamad, lepingud, kinnitused ja garantiid, nii kirjalikud kui ka suulised, veebisaidi suhtes. .

Meie eesmärk on pakkuda teile esmaklassilist kasutuskogemust, nii et kui teil on nende kasutustingimuste kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [meiliga kaitstud] või kirjutage meile aadressil:

goop, Inc.
212, 26. tänav
Sviit 206
Santa Monica, CA 90402
Märkus: jurist, juriidiline osakond

Kategooria Muu